Haza > Kiállítás > Tartalom
A HS-kód megértése a nemzetközi kereskedelemben
Jun 11, 2018

Egyre több vállalat szállít a világ minden tájáról. A besorolás fontos lépés az egész import és export folyamat során. Egy globális szabványosztályozási rendszer kötelező.

A HS-kódot széles körben használják minden nemzetközi kereskedelmi folyamatban. Importőrként vagy exportőrként teljes mértékben meg kell értenie és megfelelő módon kell használni.

                                              

Mi a HS-kód meghatározása?

Határozzuk meg a HS-t (Harmonizált Rendszer) a Wikipédia forrásból:

A vámtarifa-nómenklatúra harmonizált rendszere (Harmonized Commodity Description and Coding System, Harmonizált Rendszer) egy nemzetközileg szabványosított név- és számrendszer, amely a forgalomba hozott termékek osztályozására szolgál. Ez 1988-ban lépett hatályba, és azóta a Vámigazgatások Világszervezete (WCO) (korábban Vámegyüttműködési Tanács), egy független, Belgiumban, több mint 200 tagországgal rendelkező Brüsszelben működő kormányközi szervezetet dolgozott ki és tart fenn.

Röviden, a harmonizált kódex a globális kereskedelmi nyelv közös kifejezés, és ez az egyik legfontosabb elem a nemzetközi kereskedelem szabványosításához.

Mi a HS-kód szerkezete?

Tíz számjegyű teljes kód van. A harmonizáció biztosítása érdekében a szerződő feleknek legalább négyjegyű és hatjegyű rendelkezéseket, nemzetközi szabályokat és megjegyzéseket kell alkalmazniuk, de szabadon további alkategóriákat és jegyzeteket fogadhatnak el.

Például (lásd még: http://hscode.org)

Miért fontos a HS kód?

Mert széles körben használják:

· * Vámtarifák (más néven HTS, harmonizált vámtarifa)

· * Nemzetközi kereskedelmi statisztikák gyűjtése

· * Származási szabályok

· * A belső adók beszedése

· * Kereskedelmi tárgyalások (pl. A Kereskedelmi Világszervezet díjszabási engedményezések menetrendje)

· * Szállítási díjak és statisztikák

· Az ellenőrzött áruk nyomon követése (pl. Hulladékok, kábítószerek, vegyi fegyverek, ózonréteget lebontó anyagok, veszélyeztetett fajok)

· A vámellenőrzések és eljárások területei, beleértve a kockázatelemzést, az információs technológiát és a megfelelést.

A tízjegyű szám a leszállási költség kiszámításához kötelező.

Van-e globális HS-kód?

Nem. Pontosan tudnia kell, hogy az adott országban milyen konkrét szám. De az első 6 számjegyű számok az egész világon azonosak. Minden ország módosíthatja úgy, hogy két számjegyet vagy négy számjegyet ad meg az igényeiknek megfelelően anélkül, hogy az első hat számjegyet módosítaná.

A kínai szolgáltató által megadott kód jó alapot nyújt a végső döntéshez. Mivel a Vámigazgatások Világszervezete által létrehozott Harmonizált Áruosztályozási és Osztályozási Rendszer használatával minden ország legalább leírhatja az egyes elemeket ugyanúgy. A termékek osztályozására szolgáló közös rendszer nélkül az áruk nemzetközi kereskedelemben történő mozgása nagyon lassú és költséges lenne.

A Harmonizált Rendszer 1988-as bevezetése előtt minden egyes tételt különböző országok eltérő tarifarendszerei szerint kellett besorolni. Ez lelassította és bonyolította a nemzetközi kereskedelmet, ami sok országban nagyon nehéz üzleti tevékenységet folytatni. A gazdaságok felgyorsítása és az osztályozási folyamat egyszerűsítése érdekében a Harmonizált Rendszert széles körben elfogadják az egész világon.

Hogyan határozhatom meg termékeim kódját?

Gyakorlati gyakorlati tapasztalataink szerint számos kérdés merül fel az osztályozás meghatározásában.

· * Fordítási problémák

· * Használati problémák

· * Leírás Megbízhatóság

· * Nem konzisztens / megbízhatatlan tételszám logika

· * A vámhatóságok és a beszállítók / gyártók közötti különbségek a termékleírásokban

Szóval, hogyan állítod be a legjobb osztály osztályozási folyamatot, amely hatékony lesz, ésszerű óvatosságot mutat, és biztosítja, hogy a lehető legalacsonyabb vámtételt használja?

1. Break Down Universe

Az első lépés, hogy az item univerzumot konkrét termékcsoportokra bontsuk, hogy a hasonló részeket csoportosítsák. Ez a lépés kritikus fontosságú a hatékonyság és az ellenőrzés biztosítása érdekében az adatok integritásának megőrzése érdekében, és az előnyök:

· Hasonló tételek esetén maximalizálhatja a méretgazdaságosságot, ha ugyanolyan besorolással és támogatással azonos alkatrészeket rendez.

· * Ezenkívül gondoskodhat arról, hogy a hasonló részek ugyanazok legyenek (ésszerű gondossággal), és nincsenek következetlenségek a részcsoportok között.

2. Kutatás

Függetlenül attól, hogy jól ismeri a terméket, vagy éppen most kezdődik el, mindig ellenőrizze a döntéseket. Vegyünk öt percet, és ellenőrizzük, hogy történt-e valamilyen változás a logikában, az új döntésekben, a visszavonásokban stb. A technológia folyamatosan változik, és a díj nem feltétlenül lépést tart a technológiával.

3. A termék specifikációinak azonosítása

Miután kiindulópontot kapott a döntésekből, meg kell tudnia határozni, hogy milyen típusú információkat kell tudnia az elemről, hogy a lehető legjobb osztályozást rendelhesse el. Kérjen termékjellemzőket, rajzokat, fotókat és specifikációs információkat a Chinasupplier-től.

Van egy listája, amely alátámasztja az Ön besorolásait, hogyan jutott el az osztályozás meghatározásához. Ebbe beletartozik:

· * Spec lapok / rajzok / fotók

· * Információs kérelmek mérnökökre, tudósokra, vegyészekre stb.

· * Fejezet és szakasz Megjegyzés

· * Magyarázó megjegyzések (nem jogilag kötelező erejűek)

· * Informált Megfelelőségi Kiadványok

· * A cégére jellemző logikai vagy kötelező érvényű döntések alkalmazására alkalmazott döntések

Következtetés

A Chinaimport első alkalommal nagy figyelmet kell fordítania a Harmonizált Kódexre, függetlenül attól, hogy ön maga végzi-e a kutatást, vagy kérjen segítséget a Vámügynöktől vagy a szállítmányozótól.

Ne feledje, hogy az interneten megtalálható információ csak egy alapvető útmutató. A legújabb és legfrissebb kódokkal mindig ellenőrizze a helyi vámhatóságot.

Forrás: https: //resources.alibaba.com/topic/801641170/Understanding_HS_Code_in_International_Trade